Free Toronto Delivery!

Fika, Toronto
Fika, Toronto
Fika, Toronto

Fika, Toronto

Regular price $70.00 Sale

Options:
8 1/2"x11" photograph with a white photo paper border, print measures 12x16.
16"x20" -  full frame print - no white photo border 
24"x30" -  photograph with 3" top and bottom white photo border, print measures 24"x36"